Termeni și condiții

Condiţii generale de utilizare şi consultare a site-ului Genuine Priligy®

Consultarea şi/sau utilizarea acestui website sunt supuse respectării condiţiilor generale detaliate mai jos (denumite în continuare „Condiţii Generale”). Consultarea sau utilizarea acestui website implică acceptarea explicită a Condiţiilor Generale.

Proprietate intelectuală

Acest website, incluzând conţinutul, designul grafic, textele, elementele grafice şi imaginile acestuia, reprezintă proprietatea exclusivă a A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sau a altor companii ale Menarini Group, şi reproducerea sau orice altă utilizare a acestuia fără autorizaţie scrisă este în mod expres interzisă.

Toate mărcile comerciale (înregistrate sau de facto, denominative şi/sau figurative) şi celelalte mărci distinctive prezente pe acest website sunt proprietatea exclusivă a A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sau a altor companii ale Menarini Group şi orice utilizare a acestora fără autorizaţia scrisă prealabilă a proprietarului este în mod expres interzisă. Orice utilizare fără permisiune a acestor mărci sau a altor materiale este interzisă si constituie o incălcare a drepturilor de proprietate, a legii aplicabile în materie sau a altor drepturi de proprietate industrială.

Nimic din prezentele Condiţii Generale sau din acest website nu poate fi interpretat ca acordare a unei licenţe sau a oricărui alt drept pe proprietatea industrială sau intelectuală a Menarini Group.

Responsabilitate

Datele cuprinse în acest website sunt furnizate exclusiv de către experţi din domeniul sănătăţii (medici şi experţi în comunicare) şi vor fi utilizate exclusiv în scopuri informative.

Utilizatorii acestui website îşi vor consulta medicul personal în legătură cu orice întrebări, informaţii suplimentare sau opinii privind sănătatea (diagnostic, tratamente medicale etc.).

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. va depune diligente normale pentru a introduce pe website informaţii corecte şi actualizate. Cu toate acestea, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. nu poate furniza niciun fel de declaraţii sau garanţii privind acurateţea acestor informaţii. Utilizatorii acestui website sunt avertizaţi că aceste informaţii, deşi exacte la data publicării, pot să nu mai fie actuale. Prin urmare, va recomandăm pe această cale să verificaţi orice informaţie obţinută de pe acest website, inainte de a o utiliza.

Nici A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. şi nici altă parte angajată în crearea, producerea sau publicarea acestui website nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de daune directe, indirecte, neprevăzute, de consecinţă sau punitive ce decurg din utilizarea website-ului, sau ca urmare a oricăror erori sau omisiuni din conţinutul acestuia.

Link-urile conţinute în website oferă acces către alte website-uri care nu se află sub controlul A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.. Prin urmare, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. nu va fi în niciun caz ţinută responsabilă nici de conţinutul unor astfel de website-uri (incluzând, de exemplu, dar nelimitându-se la link-urile conţinute în acestea), şi nici de modificările şi/sau actualizările acestora. Link-urile sunt oferite vizitatorilor numai din motive practice şi de convenienţă, iar includerea acestora pe website nu implică în niciun caz susţinerea sau sponsorizarea website-ului respectiv de către A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.. Mai precis, informaţiile conţinute în website-urile la care fac trimitere link-urile pot să nu fie în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la publicitatea medicamentelor de uz uman, iar opiniile exprimate în aceste website-uri nu corespund neapărat cu cele ale A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sau cu cele susţinute de aceasta.

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. este exonerat de orice obligaţie privind funcţionarea sau conţinutul acestor link-uri/pagini; de asemenea este exonerate de orice răspundere, daune sau eventuale prejudicii datorate conţinutului acestora. Vizitatorii/utilizatorii accesează conţinutul aceste link-uri/pagini pe riscul lor.

Internetul se află, prin definiţie, în serviciul comunităţii globale. Cu toate acestea, industria farmaceutică este guvernată de reguli care restricţionează informaţiile care pot fi furnizate cu privire la medicamente, iar eficienţa unor astfel de reguli este limitată din punct de vedere teritorial. În plus, statutul progresului înregistrării produselor farmaceutice poate diferi în funcţie de regiune. În acelaşi mod, textele aprobate pentru ambalaje pot diferi în funcţie de diferitele condiţii impuse de autorizaţiile de punere pe piaţă în vigoare, în diverse ţări.

Informaţiile menţionate anterior pot fi modificate, iar A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. îşi declină orice responsabilitate cu privire la consecinţele rezultate din modificările, amendamentele sau informaţiile furnizate în acest website, şi pentru orice daune sau viruşi care pot afecta echipamentul electronic sau orice alt bun al utilizatorului, ca urmare a accesului la acest website.

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. îşi rezervă dreptul de a actualiza în orice moment prezentele Condiţii Generale.

3. Conţinut rezervat utilizatorilor

Vizitele pe acest website pot fi înregistrate numai în scopuri statistice, pentru a garanta continuitatea serviciului şi optimizarea constantă a website-ului.

Conform legislaţiei în vigoare, accesul la anumite părţi ale website-ului ar putea fi rezervat numai specialiştilor din domeniul sănătăţii (medici şi farmacişti), cu condiţia înregistrării datelor acestora şi desemnării unei parole corespunzătoare.

Nu este necesară nicio identificare/înregistrare a vizitatorului pentru accesul la website.

4. Confidenţialitate

Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului prin intermediul website-ului este realizată în conformitate cu Legea 677/2001, modificată la zi, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, incluzând profilurile de securitate şi confidenţialitate ale datelor, şi în concordanţă cu Politica de confidenţialitate a website-ului, care este disponibilă pe website-ul amintit.

Dacă utilizatorul furnizează detalii personale (date personale altele decât adresa de e-mail nu este nici necesar nici obligatoriu să fie furnizate pentru scopurile acestui website) în scopurile menţionate în secţiunea 5 a prezentului document – „Contacte” –, acestea vor fi prelucrate în maniera definită în „Informare privind confidenţialitatea” exclusiv pentru astfel de scopuri.

5. Contacte

Pentru orice informaţii referitoare la website sau conţinutul acestuia, vă rugăm trimiteţi un e-mail la adresa terms@genuinepriligy.com.